נתן אודנהיימר

נתן אודנהיימר
מזרח תיכון

נושא המחקר: תברואה בירושלים

תקציר המחקר: תולדות מנקי הרחובות והתברואה בירושלים

מנחה: פרופ' הלל כהן

שנת התחלה בתכנית: תשע"ז