נעמה דר עמיר

נעמה דר עמיר

החוג להיסטוריה כללית 

נושא המחקר: ירידי לונדון במחצית הראשונה של המאה התשע עשרה

מנחה: פרופסור דרור ורמן, פרופסור משה סלוחובסקי 

תקציר: עבודת הדוקטורט שלי בוחנת את את פעילותם של ירידי לונדון בדגש על ירידי השעשועים של העיר במחצית הראשונה של המאה התשע עשרה. זוהי תקופה מרכזית בה עוברים הירידים שינוי משמעותי באופיים ונחשפים למתקפה ציבורית וחוקית רחבה בקנה מידה נרחב אשר מביאה לסגירתם של הרוב המכריע של הירידים המסורתיים של העיר. עבודתי מבקשת לבחון את התפקיד ששיחקו הירידים ופרקטיקות הפנאי שכוננו בחייהם של תושבי העיר וביחסים המעמדיים שבין המעמדות הגבוהים והמעמד הנמוך. טענתי היא של ניתן להבין את השינויים החברתיים, התרבותיים והפוליטיים בתקופה בייחוד בתרבות הפנאי והצריכה, מבלי להבין לעומק את חווית מבקרי הירידים בתקופה, סגירת הירידים ועליית המוסדות שהחליפו אותם.  

 

מלגת נשיא תשע"ד