נעמה בר-איתן סדובסקי

נעמה בר איתן

ספרות עברית

נושא: מאוחרוּת: פואטיקה של שירה מאוחרת

מנחה: ד"ר תמר הס

תקציר: בעבודת המחקר אני מבקשת לבחון את שירתם המאוחרת של טוביה ריבנר, ישראל פנקס, ש. שפרה ואבות ישורון, לאור הפרספקטיבה של "סגנון מאוחר" וגיל הזקנה. "סגנון מאוחר" כתחום חקר עצמאי, שמציע מודל רב-כיווני להתבוננות ביצירות מאוחרות, עדיין לא הוטמע דיו בחקר השירה העברית, על אף התפתחויות מחקריות מרתקות ומגוונות בתחום זה במחקר העולמי. מחקרים על דיוקנו של האמן כאיש זקן ועל יצירות בשלהי החיים נעשו בעשורים האחרונים בתחומי האומנות השונים – מוסיקה, ציור, וספרות – כשהם מצליבים בין כלי המחקר האסתטי לבין תיאוריות פסיכואנליטיות הקשורות במעגל החיים ותיאוריות מתחום הגרונטולוגיה (מדעי הזקנה), שהתבססה בשנים אלו כתחום מדעי עצמאי. בעבודה אני מבקשת לפתוח צוהר משמעותי יותר להתפתחויות אלו, וכאמור להעמיד לאורן את העיון ביצירתם המאוחרת של ארבעת המשוררים הנ"ל. הנחת העבודה היא שפרספקטיבה זו יכולה לשמש כלי פרשני בעל ערך בהבנת התמורות הפואטיות ביצירתם המאוחרת, וגם להפך: העיון היסודי בשירה המאוחרת של משוררים אלה וחשיפת התהליכים הדיאלקטיים הפנימיים שמניעים אצל כל אחד מהם תמורות סגנוניות, יוכלו לתרום תרומה משלהם לדיון התיאורטי המתפתח בתחום זה.

 תקציר ביוגרפי: למדתי לתואר ראשון ושני בחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים, וכן לתואר שני במסלול של כתיבה יצירתית בחוג לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בשנים האחרונות הקדשתי את עצמי בעיקר לחינוך ולהוראה בבית הספר התיכון שליד האוניברסיטה, ובמסגרות אקדמיות שונות – באוניברסיטה העברית, במכללת דוד ילין, באקדמיה למוסיקה ולמחול, ועוד. את עבודת התזה שלי כתבתי על שירתו של טוביה ריבנר, מתוך ניסיון לעמוד על התשתית הפרדוכסלית הקיומית והלשונית שעליה היא עומדת. בעבודת הדוקטורט אני עוסקת בפואטיקה של שירה מאוחרת, בהנחייתה של ד"ר תמר הס.

מלגת נשיא תשע"ז