נעמה ארנון

enkidos@gmail.com

 לימודי האיסלם והמזרח התיכון

נושא המחקר: גשר מזרחה - מערך יחסי החוץ של המעצמה המונגולית במזרח התיכון

מלגת נשיא תש"ע