נעם פלג

noam_peleg.jpg

החוג למוסיקולוגיה

נושא המחקר: מוזיקה אמנותית בישראל

שנת תחילת המלגה: תש"ף