ד"ר נעם זיגלמן

נועם זיגלמן

מדעי הקוגניציה

כותרת המחקרהבדלים בין-אישיים בלמידה סטטיסטית: מדידה, תיאוריה, ותוקף

מנחה: פרופ' רם פרוסט

נושא המחקר: אני חוקר את יכולת הלמידה הסטטיסטית, היכולת האנושית לחלץ סדירויות וחוקים על מנת ללמוד על העולם. יכולת זו עומדת בבסיס מגוון רב של יכולות אנושיות, ובפרט היא משחקת תפקיד חשוב ברכישת שפה. במסגרת עבודת הדוקטורט שלי אני מתמקד בהבדלים בין-אישיים ביכולת זו, והקשר שלהם לרכישת שפה. בפרט, אני מפתח כלים חדשים למדידת הבדלים בין-אישיים ביכולת זו, שיוכלו לשמש לניבוי יכולות רכישת שפה.

פרסומים:

 

- Siegelman, N., Bogaerts, L., Christiansen, M.H., & Frost, R. (2017). Towards a theory of individual differences in statistical learning. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences.
- Bogaerts, L., Siegelman, N., Ben-Porat, T., & Frost, R. (2017). Is the Hebb repetition task a reliable measure of individual differences in sequence learning? The Quarterly Journal of Experimental Psychology.
- Siegelman, N., Bogaerts, L., & Frost, R. (2016). Measuring individual differences in statistical learning: Current pitfalls and possible solutions. Behavior Research Methods. 
- Bogaerts, L., Siegelman, N., & Frost, R. (2016). Splitting the variance of statistical learning performance: A parametric investigation of exposure duration and transitional probabilities. Psychonomic Bulletin & Review. 
- Siegelman, N., & Arnon, I. (2015). The advantage of starting big: Learning from unsegmented input facilitates mastery of grammatical gender in an artificial language. Journal of Memory and Language.
- Frost, R., Armstrong, B. C., Siegelman, N., & Christiansen, M. H. (2015). Domain generality versus modality specificity: The paradox of statistical learning. Trends in Cognitive Sciences.
- Siegelman, N., & Frost, R. (2015). Statistical learning as an individual ability: Theoretical perspectives and empirical evidence. Journal of memory and language.
- Frost, R., Siegelman, N., Narkiss, A., & Afek, L. (2013). What predicts successful literacy acquisition in a second language?. Psychological Science.
- Kinoshita, S., Norris, D., & Siegelman, N. (2012). Transposed-letter priming effect in Hebrew in the same–different task. The Quarterly Journal of Experimental Psychology.

 

מלגת נשיא תשע"ו