נעה גולדבלט

נעה גולדבלט

החוג לבלשנות 

נושא המחקר: מיקרו-טיפולוגיה של שאילת סמני שיח באיי שפה גרמניים

שם המנחה: ד"ר איתן גרוסמן, האנס בועז

תקציר המחקר: המחקר הינו מחקר קורפוס המתמקד בדפוסי שאילה של סמני שיח באיי שפה גרמניים מנוקדת מבט משווה

תקציר ביוגרפי: דוקטורנטית בחוג לבלשנות מבנית, מתמקדת בטיפולוגיה של שפות גרמאניות ובמיוחד בשפות גרמאניות המדוברות מחוץ למרחב הגרמני.

 פרסומים:

Goldblatt, Noa. 2017. What Does Duh Do. MA Thesis. In Der Reggeboge 51:2

 

מלגת נשיא תשע"ז

בוגרת התכנית לתלמידי מוסמך מצטיינים תשע"ד