ניצן ישראלי

ניצן ישראלי

החוג לתולדות האמנות

 

נושא המחקר: חשיפה הפגנתית של הגוף הנשי במחאות חברתיות

תקציר: הפעולה הפרפורמטיבית של חשיפת הגוף במחאות ציבוריות, התיעוד שלה, והפצתו

מנחה: פרופסור גל ונטורה

 

שנת תחילת המלגה: תשפ"א