ניב אלון

niv.allon@mail.huji.ac.il

החוג למקרא.

נושא המחקר: השוואה סוציו-לינגוויסטית של התרבות המצרית וספרות המקרא.

מלגת נשיא תשס"ט