נורמה-ליליאנה לרה-סינגר

liliana.lara@mail.huji.ac.il

חוג: לימודים רומאניים ולטינו אמריקניים

נושא המחקר: האסתטיקה של הנדידה. מסלולים ומעקפים בארבעה סופרים לטינו-אמריקניים: קרינה בר, סרג'יו צ'פק, מרסלו כהן וויקטוריה דה סטפנו.

 

תקציר המחקר: לניידות בין מחוזות ושפות יש השפעה גדולה על האופן שבו אנשים מבינים את העולם וכיצד הם מבינים את עצמם. בעוד המהירות של זרימת המידע והרשתות הדיגיטאליות מאפשרת ניידות כזו גם מבלי לצאת מהבית, מחקר זה יתמקד בסופרים שהניידות הפיזית שלהם הייתה ממשית. מעבר זה בין תרבויות, מקומות ושפות מתגלם בעבודה אקסצנטרית שמטפלת בבעייתיות המשגתית של זהות, זיכרון, שייכות, מקום ושפה. מעבר לספרות המתיחסת ישירות לגלות או להגירה, תזה זו תדון בעבודה של ארבעה "סופרים נוודים" שלא מדברים ישירות על הסוגיות האלה. בכל ארבעת המקרים המושגים של גלות או תלישות נוכחים רק בצורה מטפורית. אי השייכות אינה מנוסחת ישירות אך מתגלה בכמה פריצות של השיח המכונות "מעקפים". התלישות כנושא בפני עצמו הוא גם מעקף, ההתמודדות עמו אינה באופן ישיר, אלא באמצעות האווירה. מחקר זה יסייר בין מעקפים אלה של ההיסטוריה, המרחב, השפה, תוך שימוש במושגים של דה-טריטוריאליות, שטח רוחבי, נוודות, אקסצנטריות ותפוצות. סקירת המושגים הללו תתייחס לגישות התיאורטיות של דלז וגואטרי ( 1975 ), דרידה ( 1996 ), פוקו ( 1966 ) וקליפורד ( 1994 ( ויעשה שימוש נרחב במושגים "חוצות" (סרסני, 2001 ) ו"כתיבה נודדת" (גונזאלס, 2007 .( תזה זו תתמקד בארבעה סופרים עכשוויים מאמריקה הלטינית: קרינה בר (פולין, 1948 ): גדלה בישראל, הכתיבה שלה התפתחה בוונצואלה. בר מייצגת מקרה של כיבוש השפה הספרדית, הנטישה של שפת האם (פולנית) והשפה השנייה שלה (עברית). מרסלו כהן (ארגנטינה, 1951 ): חי 20 שנה בספרד ומשם הוא פרסם את רוב יצירתו. מושך תשומת לב ברומנים שלו, מלבד נוכחותה של שפה מקורית מסוימת, יצירת מרחב פנטסטי בדיוני. סרחיו צ'פק (ארגנטינה, 1956 ): הרומנים שלו נכתבו בקראקס וניו יורק ומציגים חיפוש של הזיכרון והעבר שכובל על ידי סטיות (מעקפים) של האנקדוטה. ויקטוריה דה סטפנו (איטליה, 1940 ): משפחתה היגרה לוונצואלה כשהייתה ילדה. במהלך השנים המוקדמות של בגרותה הוגלתה למדינות אירופה השונות. הרומנים שלה, המטשטשים את הגבולות בין ספרות לבין חיבור, הם ייחודיים בספרות הונצואלנית. מטרת מחקר זה להוכיח את קיומה של האסתטיקה של הנדידה בספרות הלטינו- אמריקאית העכשווית המתבססת על מה שאנחנו מכנים "מעקפים", באמצעות לימוד יצירתם של ארבעה סופרים אלה.

מלגת נשיא תשע"א