נועם לב-אל

נועם לב אל

תכנית לימודים אישית במדעי הרוח

נושא המחקר: קבלה והיסטוריה של הספר הקבלי באיטליה בעת החדשה המוקדמת

מנחה: פרופ' יהונתן גארב (החוג למחשבת ישראל)

שנת התחלה בתכנית: תשע"ז