נועם לב-אל

noam level

תכנית לימודים אישית במדעי הרוח

החוג למחשבת ישראל

נושא המחקר: מלאכת המקובל: היסטוריה של ידע קבלי בעת החדשה המוקדמת

שם המנחה: יהונתן גארב

תקציר המחקר: בעבודת הדוקטור שלי בכוונתי לדון בדרכי ארגון הידע הקבלי במאה השש עשרה במרחב הים־תיכוני, תוך התמקדות בכתבים למדניים ואנציקלופדיים. העבודה תתמקד בדרכי העבודה והלימוד של כמה מהמקובלים המרכזיים של התקופה, שביקשו להתמודד בכתביהם עם מגוון שיטות ותפיסות קבליות ובדרך כלל גם להכריע ביניהן. מיפוי ודיון זה יאפשר מבט מעמיק על תרבות הלימוד היהודית בתקופה מעצבת, ועל הפרקטיקות הטקסטואליות בהן השתמשו מקובלים מלומדים.

תקציר ביוגרפי: בלימודי לתואר הראשון והשני התעמקתי בתחום הקבלה בעת החדשה המוקדמת, במיוחד באופני ההתקבלות ומעבר הידע הקבלי מצפת לאירופה. בעבודת־הגמר דנתי בלימוד ובהתקבלות הראשונית של קבלת ר' משה קורדובירו (1522–1570), תחום שטרם זכה לעיון שיטתי, ובארגון והנגשת הידע הקבלי בידיו ובידי ממשיכיו בארץ ישראל ובאיטליה. תוך מיפוי מגמותיו האנציקלופדיות של קורדובירו ובחינת התקבלותן אצל שני דורות של תלמידיו־ממשיכיו, מנתחת העבודה את ארגון הידע הקבלי שהוצע בידי המקובל האיטלקי ר' מנחם עזריה מפאנו, ומאפיינת לראשונה את סוגת הקיצור הקבלי מתוך עיון במקרה מבחן מייצג: 'פלח הרמון' (מנטובה ש"ס). 

בעבודת הדוקטור שלי בכוונתי לדון בדרכי ארגון הידע הקבלי במאה השש עשרה במרחב הים־תיכוני, תוך התמקדות בכתבים למדניים ואנציקלופדיים. העבודה תתמקד בדרכי העבודה והלימוד של כמה מהמקובלים המרכזיים של התקופה, שביקשו להתמודד בכתביהם עם מגוון שיטות ותפיסות קבליות ובדרך כלל גם להכריע ביניהן. מיפוי ודיון זה יאפשר מבט מעמיק על תרבות הלימוד היהודית בתקופה מעצבת, ועל הפרקטיקות הטקסטואליות בהן השתמשו מקובלים מלומדים.
 

פרסומים:

• "על מהדורות ספר פלח הרימון לר' מנחם עזריה מפאנו", קבלה: כתב עת לחקר כתבי המיסטיקה היהודית, מב (תשע"ח), עמ' 209–236.
• “The Epistle of Nathan of Gaza to Raphael Joseph and the Issue of the Lurianic Prayer Intentions”, El Prezente: Journal of Sephardic Studies, 12–13 (2018–2019), pp. 73–89.
• “Kabbalah for Beginners?: Moses Cordovero's Early Oeuvre and its Initial Reception”, Journal of Jewish Studies, Forthcoming.
 

מלגת נשיא תשפ"א

בוגר התכנית לתלמידי מוסמך מצטיינים תשע"ז