נועה גולדברג

נועה

החוג ארכיאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום 

נושא המחקר: קרמיקה גלילית מהתקופה הרומית

מנחה: עוזי ליבנר

שנת תחילת המלגה: תשפ"א