נדב מטלון

nadav_matalon.jpg

החוג לבלשנות

נושא המחקר: פרוזודיה בשיח דבור בעברית ובאנגלית

שם המנחה: ד"ר מיכל מרמורשטיין, פרופ' אלישע מוזס, פרופ' דגמר בארת'-ויינגארטן

תקציר המחקר: מחקר הדוקטורט שלי מבקש לבחון באור ביקורתי את המושג הנפוץ "פרוזודיה אינטרוגטיבית" – טון מסיים עולה – ולפרקו לקבוצה של תבניות פרוזודיות נבדלות זו מזו, שכל אחת מהן נושאת משמעות תקשורתית ייחודית.

תקציר ביוגרפי: נדב מטלון הוא דוקטורנט בחוג לבלשנות של האוניברסיטה העברית. הוא בעל תואר ראשון מטעם האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים ותואר שני בהצטיינות מטעם החוג לבלשנות של האוניברסיטה העברית. נדב מתעניין בפרוזודיה ומבקש ללמוד מהם אבני הבניין האקוסטיים של הסימן הפרוזודי ואילו משמעויות הפרוזודיה נושאת בתקשורת. 

פרסומים:
Matalon, N. (Forthcoming) “Building categories with prosody”. In Mauri, C. & Goria, E. (eds.) Building Categories in Interaction: linguistic resources at work. Studies in Language Companion Series. John Benjamins.

 

מלגת הנשיא תש"ף