נדב גנון

נדב

לימודי האסלאם והמזרח התיכון

נושא המחקר:  לימודי שפה במצבי כיבוש: פלסטינים ועברית במזרח ירושלים

מנחה: ד"ר אביגיל יעקבסון

שנת תחילת המלגה: תש"ף