נדב גנון

נדב

לימודי האסלאם והמזרח התיכון

נושא המחקר:  יחסי יהודים-ערבים ביפו

שנת תחילת המלגה: תש"ף