נדב גנון

נדב

לימודי האסלאם והמזרח התיכון

נושא המחקר:  לימודי שפה במצבי כיבוש: פלסטינים ועברית במזרח ירושלים

שנת תחילת המלגה: תש"ף