מעיין רווה

מעיין רווה
מעיין
רווה
maayany22@gmail.com

מדע הדתות

 

נושא המחקר: השיח התיאולוגי על הארץ המובטחת: השפעותיה של תיאולוגית השחרור הפלסטינית על המחשבה הנוצרית העכשווית

שם המנחה: פרופ' ברוריה ביטון אשקלוני

תקציר המחקר: בעבודת הדוקטורט שלי אני מתכוונת לחקור את השינויים שחלו בתפיסתם של תיאולוגים נוצרים מערביים את המושג "הארץ המובטחת", בעשרות השנים האחרונות, ואת השפעתם של תיאולוגים נוצרים פלסטינים על שינויים אלו. ברצוני לנתח את השיח התיאולוגי והפרשני בימינו סביב ה"ארץ המובטחת" בעולם הפרוטסטנטי בצפון אמריקה ואירופה, בעולם הקתולי ובועדת הכנסיות העולמית (WCC). מתוך כך, אני מקווה להבין טוב יותר את הקשרים בין תיאולוגיה נוצרית עכשיווית לבין אקטיביזם פוליטי כפי שהוא מתבטא בעולם הגלובלי של ימינו, ובמיוחד בתוך הקשר של סכסוך פוליטי. 

תקציר ביוגרפי: סיימתי תואר ראשון בחוגים מדע הדתות ושפה וספרות ערבית בירושלים, ותואר שני בחוג למדע הדתות בנושא "הבשורה החמישית והשישית: שאלת ההבטחה האלוהית וצמיחתה של תיאולוגיית השחרור הפלסטינית" שעסקה בקשר בין דת ופוליטיקה כפי שהיא עולה מפרשנות המקרא של מספר תיאולוגים נוצרים פלסטינים. במקביל אני עסקתי במספר פרויקטים המקדמים שיח ודיאלוג בין דתי בישראל.

 

מלגת נשיא תשע"ח