מירי אבישר

מירי אבישר

ספרות כללית והשוואתית 

נושא המחקר: מסעות משחקיים: גוגול, מלוויל, נבוקוב

שם המדריך: פרופ' אילנה פרדס 

תקציר: בעבודת הדוקטור שלי אני עורכת קריאה משווה בין יצירות נבחרות מאת ניקולאי גוגול, הרמן מלוויל וולדימיר נבוקוב. אני מנתחת את "הפואטיקה המשחקית" המאפיינת את כתיבתם תוך בחינת השפעת האקלים האינטלקטואלי והמדעי שבו פעלו על גיבוש הפרקטיקות הספרותיות שלהם ועל השקפותיהם הפילוסופיות. מטרת המחקר אם כן היא להתחקות אחר העמדות האסתטיות-הרמנויטיות-אונטולוגיות של שלושת הסופרים ולהצביע על זיקות משמעותיות ביניהן.

מאמרים ופרסומים:

"על העיוורון: ספר איוב כמודל להארה רוחנית בסונטה התשע-עשרה של מילטון", מוזה 1 (יולי 2017): 1-16.

מלגת רוטנשטרייך תשע"ח

מלגת נשיא תשע"ו