מירי אבישר

מירי אבישר

ספרות כללית והשוואתית 

נושא המחקר: מסעות משחקיים: גוגול, מלוויל, נבוקוב

שם המדריך: פרופ' אילנה פרדס 

תקציר: בעבודת הדוקטור שלי, שכותרתה הטנטטיבית: "Ludic Quests: Gogol, Melville, Nabokov"  ("מסעות משחקיים: גוגול מלוויל, נבוקוב"), אני עורכת קריאה משווה בין שלושה רומנים — נפשות מתות, מובי דיק ולוליטה. במוקד הניתוח עומדת בחינה של יחסי הגומלין בין המסע הגאוגרפי לבין המסע הפואטי והפרשני שמגוללת כל יצירה. שני סוגי המסע, הליטרלי והפיגורטיבי, מאופיינים, לדידי, במשחקיות מובהקת, שאחד מביטוייה המשמעותיים ביותר הוא הסטייה המתמדת של הדמויות והדוברים אל שולי הדרך והשיח גם יחד. בנוסף לאיתור זיקות רעיוניות וצורניות בין שלושת הטקסטים באשר לסגולותיה וסכנותיה של הסטייה המשחקית מדרך הישר, מבקש הדיון בהם להתחקות אחר הדיאלוג הרוסי-אמריקאי שמקיים נבוקוב עם שניים ממבשריו במאה התשע-עשרה.

מאמרים ופרסומים:

"על העיוורון: ספר איוב כמודל להארה רוחנית בסונטה התשע-עשרה של מילטון", מוזה 1 (יולי 2017): 1-16.

מלגת רוטנשטרייך תשע"ח

מלגת נשיא תשע"ו