מירב ראובני

meirav_reuveny.jpg

החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו

נושא המחקר: פולמוסים על השפה העברית בעיתונות היהודית התלת לשונית (עברית, יידיש וגרמנית) במרכז ומזרח אירופה 1856—1914.

שם המנחה: ד"ר איה אלידע

תקציר המחקר: עבודת הדוקטורט שלי נכתבת בהדרכת פרופ' ירחמיאל כהן וד"ר איה אלידע ומבקשת לבחון את השיח ביחס לשפה העברית בחברה היהודית במרכז ובמזרח אירופה ולהעמיד את תחיית השפה העברית בהקשר ההיסטורי והתרבותי שאפשר אותה. על מנת להבין את הדרכים בהם התעצבו האמונות והדעות ביחס לשפה על רקע ההשכלה, הלאומיות, הציונות ותהליכים אחרים בחברה היהודית, המחקר בוחן את הפולמוסים שנערכו בעיתונות היהודית ועסקו במעמדה של העברית, הרחבתה, השימוש והיצירה בה, וביטאו את התפתחותן של העמדות והאידיאולוגיות בנוגע לעתידה הרצוי של השפה העברית, במקביל לשפות ואידאולוגיות אחרות. בנוסף בוחן המחקר את הדינמיקה של המחלוקת ואת התפתחותו של שיח ציבורי יהודי מודרני ובכך מבקש להתייחס הן להיווצרותו של הזרם המרכזי ביחס לשפה והן לקולות השוליים והמתנגדים שהתקיימו לצדו וליצור תמונה מדויקת ככל האפשר של השיח התקופתי בנושא.

תקציר ביוגרפי: אני בוגרת תואר ראשון ושני בחוג להיסטוריה של עם ישראל וכעת תלמידת דוקטורט בחוג. את עבודת התזה שלי "עברי בברלין: ש"י איש הורוויץ ו'העתיד', תודעה היסטורית ותחיית השפה העברית 1903--1914" כתבתי בהנחיית ד"ר איה אלידע. לצד המחקר אני עובדת כארכיונאית במכון ליאו בק ירושלים.

פרסומים:
'עברי בברלין: ש"י איש הורוויץ, תודעה היסטורית ותחיית השפה העברית 1903—1914', ציון פג, א (תשע"ח), 71—105.

'סיפור אנטי מקראי בשפה מקראית': "פאוסט" העברי (1865) והמעבר הבין-תרבותי בעיני קוראים בעברית ובגרמנית', חידושים בחקר תולדות יהודי גרמניה ומרכז אירופה 23 (2021).

 "The Heinz Steinitz Marine Biology Laboratory in Eilat: Science and Politics between Father and Son," Simon Dubnow Institute Yearbook 17 (2018), 473-496.

 

מלגת רוטנשטרייך תש"ף