מיכל גולדשטיין

מיכל

מוסיקולוגיה

נושא המחקר: תפיסה קטגוריאלית של מרווחים מוסיקליים

תקציר המחקר: המחקר עוסק בחקר התפיסה הקטגוריאלית תוך שימוש בגירויים הלקוחים מעולם המוסיקה. תפיסה קטגוריאלית משמעה צימצום הדיוק התפיסתי לטובת תפיסה מהירה יותר של קטגוריות גירויים הרלוונטיות לנו מהעולם האמיתי. חקר הנושא בהקשר המוסיקלי מרחיב את ההבנה שלנו לגבי התופעה, ומעשיר את ההבנה שלנו בנושאים נוספים כגון הבדלים בין תרבותיים, שמיעה אבסולוטית ויחסית, דמיון בין מוסיקה לשפה ועוד. 

מנחה: ד"ר רוני גרנות

 שנת התחלה בתכנית: תשע"ז