ד"ר מיכל בירקנפלד

michal.birkenfeld@mail.huji.ac.il

 החוג ארכיאולוגיה

נושא המחקר: הארגון החברתי ודגמי היישוב בגליל העליון בתקופת המעבר לחקלאות (הניאולית הקדום)

תקציר המחקר: בתואר השלישי אני מרחיבה את יריעת המחקר: במהלך "המהפכה הניאוליתית" מצא עצמו האדם במצב לא מוכר, שדרש ארגון חברתי חדש ומנגנונים חברתיים-תרבותיים חדשים בכדי לקיימו. ואכן, ה"מהפכה הניאוליתית" לא פסחה על אף אחד מתחומי החיים: האוכלוסייה צמחה למימדים חדשים, היישוב נעשה צפוף ומגוון בהרבה, מערכות סחר החליפין והתקשורת הבין-אזורית נעשו מורכבות ואינטנסיביות יותר, הארכיטקטורה התפתחה והתרבות החומרית הפכה עשירה יותר ויותר. שינוי זה ניכר גם בעולם הרוחני-טקסי: מנהגים פולחניים חדשים מופיעים, לצד שינויים במנהגי הקבורה והופעתם של אתרי פולחן מיוחדים. המחקר הנוכחי שואף לבחון שינויים אלו, כפי שהם משתקפים בממצא הארכיאולוגי בן התקופה בגליל התחתון ולהבין כיצד תפקד אזור גיאוגרפי זה כיחידה מערכתית חברתית-תרבותית.

כעשרים אתרים ארכיאולוגים בגליל התחתון ובעמקים נכללים במחקר הנוכחי. אפיקי המידע השונים ישולבו בעזרת ממ"ג, המאפשרות הצגה וניתוח של כמויות מידע גדולות. ניתוח המידע ייעשה ברמת האתר הבודד ("ניתוח פנים-אתרי") במטרה להבין את אופי האתר והפעילויות שבוצעו בו. בנוסף, נעזר המחקר בתיאוריות ארכיאולוגיות ואנתרופולוגיות, העוסקות ביחסי אדם-סביבה וניתוח מערכות יישוב כמדד התנהגותי-אנושי. בעזרתן ייבחן מכלול האתרים ("ניתוח בין-אתרי") במטרה להבין את מערכת יחסי הגומלין בין האתרים, את אופן תפקודו של הגליל התחתון כיחידה יישובית-מערכתית ואת השינויים שחלו במערכת זו לאורך התקופה. אנו מקווים כי הפורמט החדשני של המחקר יקדם את הבנתנו את התקופה הניאוליתית בכלל ואת הארגון החברתי בה בפרט, כפי שהוא משתקף במערכת היישובית בגליל התחתון. השימוש ביישומים הממוחשבים פותח בפנינו דרכי מחקר חדשות להצגתה והבנתה של התקופה הניאוליתית הקדומה, המספקת לנו כחוקרים הזדמנות לחקור תופעות מרכזיות וכלל-אנושיות כמו ראשית ייצור המזון, גידול אוכלוסין, הופעת היררכיה חברתית וכיצד תופעות אלו נקשרות זו בזו.

מלגת נשיא תש"ע