ד"ר מיכאל שנקר

michael.shenkar@gmail.com
החוג לארכיאולוגיה ומזרח קרוב קדום

נושא המחקר: איקונוגרפיה של אלוהיות בעולם האיראני

תקציר המחקר: למדתי לתואר בוגר בארכיאולוגיה וביה"ס להיסטוריה באוניברסיטה העברית בירושלים.

במהלך המחקר על הלניזם במזרח נחשפתי לציביליזציה האיראנית הקדומה ופניתי לחקר העולם האיראני הקדם אסלאמי ולתחום לימודי איראן. ב-2008 השלמתי את לימודיי לתואר מוסמך בחוג לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית. עבודת גמר בנושא "ארכיטקטורת המקדשים בעולם האיראני בתקופה ההלניסטית" נכתבה בהנחיית פרופ' יוסף פטריך ופרופ' שאול שקד.

עבודת הדוקטורט שלי עוסקת באיקונוגרפיה של אלוהויות בעולם האיראני ונכתבת בהנחיית פרופ' יוסף פטריך ופרופ' פראנץ גרנה (פריז). תחומי התמחותי העיקריים הם ארכיאולוגיה, היסטוריה, דת, נומיסמאטיקה ואומנות של העולם האיראני קדם אסלאמי.

מלגת נשיא תש"ע