ד"ר מיכאל לוקין

מיכאל  לוקין

מוזיקולוגיה

נושא: "השיר העממי ביידיש: פואטיקה ומוסיקה" 

מנחים: פרופ' אדוין סרוסי, פרופ' גלית חזו-רוקם 

תקציר: המחקר מתמקד בבניית תמונת המסגרת למאפייני היסוד של השיר העממי ביידיש. קורפוס השירים העומד לרשותנו כיום נבחן משלוש זוויות ראיה: טיפולוגית, היסטורית־רגיונלית ופנים־תרבותית. הגדרת משימות מחקר אלה נובעת מטיבו של התיעוד הקיים, ממצבה של מסורת השירה העממית ביידיש בימינו, ולבסוף ממצב המחקר בתחום.

 

מלגת נשיא תשע"ג

קורפוס השירים מורכב משני חלקים: א) תיעוד כתוב ומודפס, בעיקר מן המחצית השנייה של המאה הי"ט ומן המחצית הראשונה של המאה ה-כ'; ב) הקלטות שמע שנעשו במאה ה-כ'. כתבי היד המרכזיים שעליהם מבוסס המחקר הם כתב־יד משה ברגובסקי (המקור שמור במכון לתולדות האומנויות, The Russian Institute of Art Historу, בסנקט־פטרבורג, העתק במיקרופילם שמור במרכז המוסיקה היהודית בירושלים), כתב־יד א. ליטווין  וכתבי־היד של הוועדה האתנגגרפית של ייִוו"אָ בווילנה (השמורים בארכיון ייִוו"אָ, ניו־יוקר). האוסף הגדול ביותר של הקבצים שפורסמו בדפוס הנו אוסף מאיר נוי, השמור בספרייה הלאומית בירולשים. ההקלטות שבקורפוס לקוחות מתוך האוספים של: משה ברגובסקי, סופיה מגיד, אדית גרזון־קיוי, רות רובין, בן סטונהיל, חוה שמואלביץ', ארכיון הצליל של הספרייה הלאומית בירושלים. סך כל השירים העממיים המתועדים איננו עולה על 7000 שירים ייחודיים.

חוסר תיעוד מספק של השיר העממי ביידיש, העדר תמונה ולו משוערת של תולדותיו ושל תקופת התהוותו, של התפתחותו הסוגתית ושל צורותיו העיקריות מקשים על הבנת ההקשרים החברתיים־פונקציונליים של ענף תרבות זה. לכן כשחוקר בן זמננו ניגש לדון בשיר עממי שאין עליו מידע חיצוני כגון הזכרה של מציאות היסטורית, מתעוררת בעיה של תיארוך ושל הבנת משמעות השיר בהקשרו התרבותי. כיצד נוכל להבדיל בין שירים חדשים ובין אלה בעלי מסורת ארוכת השנים? אלו מרכיבי השיר הם הטיפוסיים והאופייניים, ומה חורג מן המקובל במסורת? מהו ייחודו של השיר העממי ביידיש מרומניה או מטרנסילבניה לעומת השיר העממי שתועד בליטא? כדי להשיב על שאלות אלה, אני מבקש לתאר דפוסים מוסיקליים־ספרותיים שהתגבשו במסורת השירה היידית, ולהציע בחינה שיטתית של מכלול שירי־העם על־פי מאפיינים סטרוקטורליים של המלל ושל הלחן.

העבודה נועדה לתרום להבנת השיר העממי ביידיש הן בהקשריו הפנימיים, בהתבסס על תיאור מקיף של פואטיקה ומוסיקה כפי שהתגבשו במסורת, והן בהקשרים רגיונליים רחבים. המחקר נועד לתרום לרב־שיח בין־תחומי על המוסיקה היהודית, על היצירה ביידיש ועל התרבות העממית במזרח־אירופה.

מלגת נשיא תשע"ג