מיה רוזן

החוג להיסטוריה

נושא המחקר:  היסטוריה אירופאית

מנחה: 

תקציר המחקר: 

שנת תחילת המלגה: תשפ''ב