מיה ענבר

מיה ענבר

בלשנות

נושא המחקר:  המנגנונים המוחיים בבסיס תקשורת בינאישית

שם המנחה: ד"ר איילת לנדאו וד"ר איתן גרוסמן

תקציר המחקר: מיה חוקרת את הבסיס המוחי להפקה ועיבוד שפה ספונטנית. מחקרה מתמקד בפרוזודיה לשונית (~המוסיקה של השפה), ובפרט בחלוקה ליחידות הנגנה.

פרסומים:

1. Inbar, M., Grossman, E., & Landau, A. N. (2020). Sequences of Intonation Units form a ~ 1 Hz rhythm. Scientific Reports, 10(1), 1–9. doi.org/10.1038/s41598-020-72739-4

2. Re, D.*, Inbar, M.*, Richter, C. G., & Landau, A. N. (2019). Feature-Based Attention Samples Stimuli Rhythmically. Current Biology, 29(4), 693-699.e4. doi.org/10.1016/j.cub.2019.01.010
* equal contribution
 

 

מלגת נשיא תשע"ח

בוגרת התכנית לתלמידי מוסמך מצטיינים תשע"ו