מורן פרארו

מורן פרארו

החוג ללימודי מזרח תיכון

תחום/נושא המחקר: תהליכי מודרניזציה באיראן בתקופת השאה הראשון בשושולת פהלווי בדגש על פרויקט הרכבת הטראנס איראנית

מנחה: ד"ר סיון בלסלב

 

שנת תחילת המלגה: תשע"ח