מורטזה צופרה

מורטזה שופרה

ארכיאולוגיה

נושא המחקר: הבנת התפתחות אסטרונומיה מתמטית באשור ובבבל

שם המנחה: פרופ' ויין הורוביץ

תקציר המחקר: לכל אורך ההיסטוריה שלה היו גופי השמיים במוקד העניין של התרבות המסופטמית. נמצאו לוחות מהתקופות הפרסית והסלאוקית עם מספרים ותיאור תהליכים שמצביעים על תורה מתמטית טהורה של תופעות אסטרונומיות. במחקרי, אני שואף להבין כיצד נוצרה ופותחה תורה מתמטית של התנהגות הירח באלף ה-1 לפני הספירה, מדוע הם מצאו את המתמטיקה מתאימה לכך, ואילו עקרונות הובילו להישג מדעי זה.

תקציר ביוגרפי: אני סטודנט לאשורולוגיה בשנה השלישית ללימודי תואר שלישי, נושא המחקר שלי הוא הבנת התפתחות אסטרונומיה מתמטית באשור ובבבל

 

מלגת נשיא תשע"ח