מרדכי (מורדי) מילר

mvrdy_mylr.jpg

החוג למחשבת ישראל 

נושא המחקר: נפש הגר: תפיסת נפשות הגרים בקבלת ימי הביניים  

מנחה: ד"ר אבישי בר-אשר

שנת תחילת המלגה: תשע"ט