מדלן פורסלן

מדלן

החוג לתולדות האמנות

נושא המחקר:  ייצוגים (איורים ומודלי שעווה) של נשים ברפואה

מנחה:  לולה קנטור-קזובסקי

תקציר המחקר: 

שנת תחילת המלגה: תשפ"ב