מארה פרידמן

מארה פרידמן

היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו

נושא המחקר: התנועה המסורתית בארץ

המנחה: פרופ׳ אלי לדרהנדלר

תקציר: המחקר עוסק בהשפעה ההדדית של המייסדים האמריקאיים של התנועה המסורתית בארץ והמשתתפים הישראלים. 

 שנת התחלה בתכנית: תשע"ה