מאיה קריינר

maya_kreiner

החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו

נושא המחקר: מערכת היחסים בין התנועה הציונית ובריטניה בתקופת המנדט

שנת תחילת המלגה: תש"ף