מאיה קריינר

maya_kreiner

החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו

נושא המחקר: ליאו כהן: ההיבטים הטרנס-לאומיים בעבודתו

תקציר המחקר: עבודתו של ליאו כהן (Leo Kohn, ידוע גם בשם יהודה פנחס כהן), המזכיר הפוליטי של הסוכנות היהודית החל מ-1934 ולאחר מכן יועץ פוליטי למשרד החוץ, תוך התמקדות בהקשרים הטרנס-לאומיים והאימפריאליים בהם חשב ופעל.

שנת תחילת המלגה: תש"ף