לינור קגן

lynvr_qgn.jpg

החוג לפולקלור ותרבות עממית 

נושא המחקר: ביטויים רגשיים בתאטרון המאה ה-20 והמאה ה-21

 

שנת תחילת המלגה: תשע"ט