ד"ר לינדה אמין

lindae@gmail.com

החוג ללימודי אסלאם ומזה"ת

נושא המחקר: תנועות אסלאמיות בתורכיה ובמזרח אסיה

מלגת נשיא תשס"ט