ליליה מריה סבו

lylyh_sbv.jpg

החוג לבלשנות 

נושא המחקר: תיאור שפות, בלשנות היסטורית

תקציר המחקר: אני כותבת על שפה בשם אויפו שמדוברת בצפון-משרח הודו. אני מתרקזת על הפונולוגיה שלה ואנסה לבדוק לאיזה ענף של המשפחה הסינו-טיבטית השפה משייכת.

שנת תחילת המלגה: תשע"ט