ליטל ברנט

litalbernat1@gmail.com

החוג למקרא

מנחה: פרופ' נילי ואזנה

 

שנת תחילת המלגה: תשע"ט