ליטל בלינקו-צבע

ליטל בלינקו-צבע

לימודים רומאנים ולאטינו אמריקאיים

נושא המחקר: ניתוח השיח של סיפורי עם בלאדינו מראשית המאה ה-20

שמות המדריכים: ד"ר  אלדינה קינטנה ופרופ' גלית חזן-רוקם

תקציר המחקר: מיפוי מבנים תחביריים ומורפולוגיים המסמנים חזית (foreground) ורקע (background) בסיפורי עם שנרשמו בספרדית-יהודית בין השנים 1914-1935 בחבל הבלקן. במחקר אתמקד בשימושים ובתפקידים של הזמנים, האספקטים והמודוסים (TAM) במשפטים ראשיים ומשניים.

 

מלגת אריאן דה רוטשילד תשע"ה