לבנה חיות

לבנה

החוג למחשבת ישראל 

תחום המחקר: קבלה

מנחה: ד"ר אבישי בר-אשר

נושא המחקר: On the Discourse of Unity and the Discursive Unity of the Ma‘arekhet ha-elohut

תקציר המחקר: מערכת האלוהות, מהספרים המכוננים של המסורת הקבלית, עדיין לא זכה להתייחסות של ממש בקרב חוקרים. חוקרים שכן דנו בחיבור נטו לראות בו ספר המשקף מעבר מעמדה קבלית לעמדה פילוסופית. ברצוני לחזור ולבחון סוגיה זו לאור המודעות ההולכת וגוברת לפיה הפילוסופיה והקבלה היו הרבה יותר שזורות זו בזו בתקופה הנידונה. על מנת לעמוד על ההקשר האינטלקטואלי של המערכת, הניתוח יעשה בצורה השוואתית. אבחון אותו לאור המסורת הפילוסופית-הקבלית הבאה לידי ביטוי בחיבורים כגון הפירוש לספר יצירה לר' יצחק סגי נהור. 

 

שנת תחילת המלגה: תשע"ט