לבנה חיות

lbnh_khyvt.jpg

החוג למחשבת ישראל 

תחום המחקר: קבלה

מנחה: ד"ר אבישי בר-אשר

תקציר המחקר: מערכת האלוהות, מהספרים המכוננים של המסורת הקבלית, עדיין לא זכה להתייחסות של ממש בקרב חוקרים. חוקרים שכן דנו בחיבור נטו לראות בו ספר המשקף מעבר מעמדה קבלית לעמדה פילוסופית. ברצוני לחזור ולבחון סוגיה זו לאור המודעות ההולכת וגוברת לפיה הפילוסופיה והקבלה היו הרבה יותר שזורות זו בזו בתקופה הנידונה. על מנת לעמוד על ההקשר האינטלקטואלי של המערכת, הניתוח יעשה בצורה השוואתית. אבחון אותו לאור המסורת הפילוסופית-הקבלית הבאה לידי ביטוי בחיבורים כגון הפירוש לספר יצירה לר' יצחק סגי נהור. 

 

שנת תחילת המלגה: תשע"ט