ד"ר כריסטיאן שטדל

christian.stadel@gmx.de

 החוג ללשון עברית

נושא המחקר: תחביר ארמית השומרונים

תקציר המחקר: העבודה מהווה תיאור סינכרוני של תחביר הצורות אך כוללת גם השוואות הן לשבלים קודמים של השפה הארמית הן ללהגים ארמיים אחרים בני אותה תקופה. הלהג הנבדק שימש את העדה השומרונית (שמספר חבריה טרם מעט) היושבת בשכם ובהררי שומרון בכתיבתה  ספרות דתית במאות השלישית עד לחמישית לספירה לערך.

מלגת נשיא תשס"ט