ד"ר יקיר אנגלנדר

yakir1212englander@gmail.com

החוג למחשבת ישראל

נושא המחקר: עיצוב הגוף והשלכותיו בהגות ובהלכה החרדית במאה העשרים בישראל.

תקציר המחקר: מטרת העבודה היא לנסות ולבחון כיצד מעוצב הגוף החרדי ברמות שונות. במסגרת מחקרי אני קורא מקורות הגותיים, הלכתיים וחינוכיים בחברה החרדית האשכנזית בישראל מקום המדינה ועד ימינו ומנסה דרכם לראות כיצד ההוגים החרדים מעצבים את הגוף החרדי. המחקר עוסק בשלושה רבדים: הגוף האידיאלי המבוטא בהגות, המפגש בין האידיאל לחיים – ההלכה ועיצוב הגוף בחינוך. הקריאה נעשית בשני שלבים: השלב התיאורי – ניסיון לשזור מתוך הכתבים את הגוף הרצוי והמצוי. והשני השלב הביקורתי – לקרוא את אותו הגוף ולנסות להבין מה המשמעות שלו. הקריאה הביקורתית נעשית תוך ניסיון לראות את ההשלכות של אותו גוף לחיים. בין השאר אני בודק כיצד האדם החרדי בעל הגוף אמור לחוות את העולם, את החוויה האנושית, וכיצד תפיסת הגוף של ההוגה משפיעה על העיסוק התורני – הערך החרדי החשוב ביותר. כמו כן אני עוסק בגוף הנשי ומנסה לראות כיצד הוא מעוצב ביחס לזה הגברי.

מלגת נשיא תשס"ח