יפתח שביט

yptkh_shbyt.jpg
יפתח
שביט
yiftach.shavit@gmail.com

החוג להיסטוריה 

תחום המחקר: היסטוריה גרמנית בעת החדשה המאוחרת

מנחה: ד"ר עופר אשכנזי

תקציר המחקר: אני מתעניין בלאומיות גרמנית אחרי מלחמת העולם השנייה, בדגש על זיכרון והנצחה

 

שנת תחילת המלגה: תשע"ט