יערה שחורי

yaarahs@gmail.com

החוג לספרות עברית

נושא המחקר: הפן האמהי בשירת ביאליק

מלגת נשיא תשס"ח