יעל תמיר

yael_tamir.jpg

החוג לספרות עברית

נושא המחקר: ה'לירי' במרחב הספרותי של לאה גולדברג

שם המנחה: ד"ר תמר הס

תקציר המחקר: עבודת המחקר תבחן מקרוב את ה'לירי' כמושג יסוד בכתיבתה הביקורתית וההגותית של לאה גולדברג, את התפיסה הפואטית הנגזרת ממנו ואת ביטוייה של אותה תפיסה בשירתה. מעמדה של השירה בתרבות העברית בארץ, הקשריה ההיסטוריים ויחסה למסורות ספרותיות שונות, בוודאי המסורת העברית (בספר 'תהילים', היא כותבת, "נוצרה הליריקה העברית הנעלה ביותר") – כל אלה העסיקו את גולדברג בכתיבתה המסאית לאורך שנות יצירתה, אך תמיד כחלק בלתי נפרד ממה שתפסה כתפקידה האוניברסלי והעל-זמני של האמנות. מעשה התרגום של גולדברג את האוניברסלי לפואטיקה האחוזה ברוח התקופה יעמוד בלבו של מחקר זה.

תקציר ביוגרפי: למדתי לתואר ראשון ושני בחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית. עבודת הגמר שלי עסקה ביחסים בין השפה הלירית לזיכרון בשירתו המוקדמת של דן פגיס. 

פרסומים:

'מה שתהומה ממך': קריאה מחודשת ב'עקבות' לדן פגיס, מחקרי ירושלים בספרות עברית, לא (תש"ף), עמ' 518-489.

מלגת הנשיא תש"ף