יעל מעיין

ymaayan@gmail.com

החוג להיסטוריה של עם ישראל

נושא המחקר: ספרויות יהודים ברוסיה במחצית השנייה של המאה התשע עשרה.

מנחה: פרופ' אלי לדרהנדלר

תקציר המחקר: בשנות השישים והשבעים של המאה הי"ט החל להיווצר שיח חדש בזירה הציבורית היהודית ברוסיה. סוכניו המרכזיים היו משכילים יהודים, שהושפעו מאווירת הביקורת הרדיקלית בחוגי האינטליגנציה הרוסית, והחלו לבחון אלטרנטיבות פוסט ליברליות ליהודים ברוסיה כפרטים וכחברה. מטרת המחקר לתאר את עלייתו של השיח בקהילייה הספרותית היהודית בשלוש השפות: עברית, רוסית ויידיש, ולעמוד על מורשתו האסתטית והאתית לאופני הדימיון והזהות היהודית המודרנית.

מלגת נשיא תשס"ט