ד"ר יניב מסינגר

yaniv.messinger@mail.huji.ac.il

החוג לפולקלור יהודי והשוואתי

נושא המחקר: סיפורי בריאה וסיפורי השמדה: סיווג וקשרים אפשריים.

תקציר המחקר: נקודת המוצא של העבודה היא, שחקר המיתוסים, על אף מספר נסיונות קודמים, חסר סיווג טוב של התופעות אותן הוא מבקש לחקור, סיווג אשר - לאור ניסיונם של תחומי מחקר אחרים - עשוי לתרום רבות לקידום המחקר. הכוונה היא ליצור גרעין אפשרי לסיווג כזה. העבודה תקיף כארבעים סיפורי בריאה וכשלושים סיפורי השמדה (הכוונה לסיפורים דוגמת סיפור המבול, ולא לסיפורי אחרית הימים), שכל אחד מהם מותאם לאחד מסיפורי הבריאה,ותנסה להגיע לסיווג טוב של כל אחת משתי הקבוצות בנפרד. אם יימצא סיווג מוצלח לכל אחת משתי הקבוצות, ייבדקו קשרים אפשריים בין שני הסיווגים. לאיתורו של מתאם בין סוג סיפור הבריאה לסוג סיפור ההשמדה יכולות להיות השלכות רבות, החל מיציקת תוכן חדש למושג מיתולוגיה, דרך שיפור הכלים שבידנו לשחזור מיתוסים וכלה בקידום ההכרעה בין מודלים שונים להסבר הדמיון בין הסיפורים השונים בתוך כל אחת מהמחלקות ברמה השנייה של הסיווג (סיפורי הבריאה מסוג X, למשל).

מלגת נשיא תשס"ט