יניב אביר

יניב אביר

החוג למדעי הקוגניציה

נושא המחקר: גשרים אפיסטמיים בין רמות הסבר שונות בחקר המודעות - גישה מונחית נתונים

שם המנחה: פרופ' רן חסין

תקציר המחקר: בעזרת שיטות מונחות-נתונים, אנו בונים מודלים עשירים של ההעדפות של הלא-מודע האנושי. בעזרת מודלים אלה נבקש להשוות באופן ישיר בין שיטות שונות לתיאור החוויה המודעת, וליצור גשר בין כלים המבוססים על רמות הסבר שונות - ביולוגיות ופסיכולוגיות.

תקציר ביוגרפי: אני חוקר את תהליך הסינון של תוכן למודעות האנושית, תוך שימוש במודלים מונחי נתונים. זאת, בתקווה לחשוף משהו מההעדפות הבסיסיות של הקוגניציה האנושית, ולפתח הבנה של המנגנונים העומדים מאחורי כניסה למודעות של תוכן מיוצג.

מאמרים ופרסומים:

 Abir, Y., Sklar, A. Y., Dotsch, R., Todorov, A., & Hassin, R. R. (Under review). Determinants of conscious experience – a data-driven approach.