ים טרייבר

ים

החוג לספרות כללית והשוואיתית

נושא המחקר:  ספרות פופולארית במאה התשע-עשרה בארצות הברית

מנחה: 

תקציר המחקר:  המחקר עוסק בקשרים בין ספרות, תרבות-צריכה ופנאי, בקרב נשים עובדות בנות המעמד הנמוך

שנת תחילת המלגה: תשפ"ב