יונתן תורג'מן

yvntn_tvrgmn.jpg

החוג למוזיקולוגיה

נושא המחקר: המוזיקולוגיה של השיר בתקופה ה׳קדם-אקדמית׳ בישראל ובעיית היוצר-חוקר

שם המנחה: פרופ' רות הכהן פינצ'ובר, פרופ' אדוין סרוסי

תקציר המחקר: בעבודת הדוקטורט שלי אני בוחן את הפעילות המוזיקולוגית בישראל בתקופה של כחמישים שנה, החל ממחקריו הראשוניים של  אברהם צבי אידלסון בתחילת המאה העשרים ועד להקמת החוגים למוזיקולוגיה באוניברסיטאות בשנות השישים. הכתיבה המוזיקולוגית בתקופה זו מתאפיינת בהנחה שישנו קשר מהותי וקיומי בין מחקר מוזיקלי לבין יצירה מוזיקלית. העבודה תבסס את חשיבותה ההיסטורית של שאלת היצירה עבור המוזיקולוגיה הישראלית בתקופה האמורה, כמפתח להבנת אופייה הדינמי-מתהווה של הפעילות המדעית בתקופה.

תקציר ביוגרפי: תלמיד בחוג למוזיקולוגיה וגם כותב מנגן ושר בהרכב ״עבודות עפר״.

פרסומים:

  • הגשר מת: תיאוריה והיסטוריה קצרה של שירים יומיומיים בעברית, הקיבוץ המאוחד (קו אדום אמנות), 2017. 
  • ׳פתאום נתקע לי כאן השיר: הקשבה חוזרת ל״לילה שקט עבר על כוחותינו בסואץ״ בעקבות הביוגרפיה של קלדרון׳, אלפיים ועוד 2 (עומד להתפרסם בקיץ 2019).  
מלגת נשיא תשע"ט