ד"ר יונתן מוס

יונתן מוס

תחומי מחקר: אספקטים תיאולוגיים וחברתיים של הנצרות בשלהי העת העתיקה, הקאנון הפטרולוגי, למידה ופרשנות טקסטואלית בשלהי העת העתיקה, יחסי יהודים-נותרים תחת שלטון האסלם ובאירופה של ימי הביניים, היסטוריוגרפיה של התנועה הישועית

קרא עוד