יואל גרינברג

yoel_gr@yahoo.com

החוג למוסיקולוגיה

נושא המחקר: לקראת צורת סונטה: סונטיזיציה של הריטורנלו, הפוגה והרונדו במוסיקה תזמורתית בשנים 1720-1770

מלגת נשיא תשס"ח