יהונתן נאה

יהונתן נאה

החוג ללימודים רומאניים ולטינו אמריקניים 

נושא המחקר: קונברסיה ושבי בספרות תור הזהב

שם המנחה: פרופ' רות פיין

תקציר המחקר: המחקר שלי עוסק בספרות תור הזהב בספרד (מאות 17-16), ובאופן מיוחד ביצירתו של סרוואנטס. הטענה העומדת בבסיס המחקר היא שספרות תור הזהב ספוגה בהתייחסויות לקונברסיה ולטרנספורמציה. החברה הספרדית בת זמנו של סרוואנטס –  משועבדת למשטר האינקוויזיציה ולחלוקה לקטגוריות חברתיות נוקשות – אופיינה באובססיביות בנוגע לזהותה ההומוגנית ולרעיון של טוהר הדם. יחד עם זאת, אותה חברה הייתה עדה להופעותיהן של תנועות כפירה שונות ונשאה בתוצאותיהן הפרדוקסליות של המרות הדת ההמוניות: בזכות הגישה לחברה הסגורה של הנוצרים הישנים, האחרות של המומרים הפכה לאיום מבפנים על חברה ששאפה להומוגניות ולקטגוריות חברתיות יציבות.  
המחקר מורכב משלושה נושאים עיקריים: המרות דת בכפייה אל מול תהליכי טרנספורמציה מרצון, הקשר בין קונברסיה לשבי, וקריאה וכתיבה כפרקטיקות טרנספורמטיביות. הפרק הראשון יבחן את הקשר בין כוחות הדיכוי של המציאות החוץ-טקסטואלית לבין הפוטנציאל המשחרר של הספרות. בעוד שבחברה הספרדית הזהות נתפסה כהגדרה סטטית של האנשים, ספרות תור הזהב מוצפת בהתייחסויות לתמורות זהותיות. הפרק הזה מוקדש לניתוח ספרותי של טרנספורמציות זהותיות הנובעות מרצון חופשי. 
הפרק השני עוסק בקשר בין שבי לקונברסיה. בדומה לקונברסיה, לקריאה ולכתיבה, גם חוויית השבי כרוכה בחציית גבולות. השבוי חוצה גבולות שונים עם כניסתו לתחום השבי – בין אם אמיתי בין אם פיגורטיבי – ובהמשך הוא עשוי לחצות אותם שוב, אם הצליח להשתחרר ולחזור לסביבתו המקורית. החשש שמא הפנים השבוי פרדיגמות תרבותיות זרות הופכת אותו לישות היברידית בעלת פוטנציאל מסוכן, בדומה למומר.  
הפרק השלישי ידגים כיצד קריאה וכתיבה משמשות כמנגנונים טרנספורמטיביים. ספרות תור הזהב הספרדית מאופיינת בעיסוק מטה-פואטי אינטנסיבי המשקף את חיפושה של החברה הספרדית אחר זהות. באמצעות הדמויות הבדיוניות ואקט הקריאה עצמו, הקורא יכול היה לאתגר את גבולותיו הזהותיות, לחוות טרנספורמציות מסוגים שונים, ולקחת חלק במעשה הבדיון וביצירתם של עולמות אפשריים.

תקציר ביוגרפי: אני תלמיד של שפות רומאניות וספרות ספרדית. למדתי בספרד (בסלמנקה, בשנת 2008, לפני תחילת לימודי באוניברסיטה, ובגרנדה, בשנת 2016) ובגרמניה (בגטינגן, בשנת 2012), אבל את עיקר לימודיי עשיתי בחוג ללימודים רומאניים ולטינו אמריקניים באוניברסיטה העברית, ובה קיבלתי את כל התארים עד עכשיו. בלימודי המ"א התמקדתי בספרות הספרדית של תור הזהב. את עבודת הגמר כתבתי, בהנחיית פרופ' רות פיין, על שתי סוגות ספרותיות שהיו רווחות אז: הרומן הפיקרסקי ורומן הרועים, ובעבודת הדוקטורט אני מתכוון להרחיב את היריעה הספרותית וגם את זווית המבט, ולכלול בה גם רכיבים היסטוריים וחברתיים. מעבר לעיסוק האקדמי אחד התחביבים המרכזיים שלי הוא שחמט. אני משתתף בתחרויות מזה 15 שנה. אני מסתכל קדימה בסקרנות ובתקווה לקראת ארבע השנים הבאות בבית הספר מנדל.

 

תלגת רוטנשטרייך תש"ף
מלגת נשיא תשע"ח