טופז הלפרין

topaz_halperin.jpg

החוג לפילוסופיה

נושא המחקר:  ניטרליות באקולוגיה

שם המנחה: פרופ' ארנון לוי

תקציר המחקר:  מחקרי עוסק בניתוח פרשנויות שונות לתיאוריות ניטרליות באקולוגיה: פרשנות ריאליסטית, פרשנות אפיסטמית ופרשנות מתודולוגית. אני דנה בבעיות שעולות תחת כל פרשנות, ובהשלכות של כל אחת מהן על הבנת שורה של תופעות יסוד באקולוגיה.

תקציר ביוגרפי:  יש לי תואר שני באקולוגיה מהאוניברסיטה העברית, במסגרתו חקרתי התנהגות שיחור-מזון של לטאות. 
כמו כן, השלמתי תואר שני בפילוסופיה של המדע באוניברסיטת קיימברידג', במסגרתו ניתחתי את רעיון האלטרואיזם הביולוגי. 
כיום אני דוקטורנטית בחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית ובתכנית הבין-אוניברסיטאית להיסטוריה ופילוסופיה של מדעי החיים. 

פרסומים:

Halperin, T., Carmel, L., & Hawlena, D. (2017). Movement correlates of lizards’ dorsal pigmentation patterns. Functional Ecology, 31(2), 370-376.

Halperin, T., Kalyuzhny, M., & Hawlena, D. (2018). How to use (and not to use) movement‐based indices for quantifying foraging behaviour. Methods in Ecology and Evolution, 9(4), 1088-1096. 

מלגת הנשיא תש"ף